Essays about: "Risk Assessment"

Showing result 1 - 5 of 861 essays containing the words Risk Assessment.

 1. 1. Strategic Planning for Climate Adaptation - a case study of Åre municipality

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Kajsa Kronkvist; [2022]
  Keywords : Climate change adaptation; municipal planning processes; landslide risk management; mountain tourist destinations; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Åre municipality, a well-known skiing resort in Sweden, has been classified as a primary risk area for landslides, due to a combination of global warming and increased pressure from expansion. The purpose of this study is to explore options to strengthen climate adaptation planning and reduce vulnerability in Åre. READ MORE

 2. 2. The Internal Auditor's Role in Cybersecurity Governance : A qualitative study about the internal auditor's influence on the people factor of cybersecurity

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Nikola Simić; [2022]
  Keywords : Internal auditing; Cybersecurity; Assurance; Risk Assessment; Three Lines of Defense;

  Abstract : Internal auditors have a substantial impact on organisations’ governance. Hence this research aims to uncover the practice of internal auditors in Sweden, especially their part in cybersecurity and the people factor. READ MORE

 3. 3. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 4. 4. Integrating Trust-Based Adaptive Security Framework with Risk Mitigation to enhance SaaS User Identity and Access Control based on User Behavior

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Johnson Akpotor Scott; [2022]
  Keywords : Risk Assessment; Security countermeasure; Risk Management; Risk Mitigation; Adaptive Security Controls; Threats; Risk; Vulnerabilities; User Behavior Trust Degree; User Behavior Risk Rating; Policy Decision Point; Policy Enforcement Point; User Behavior Trust Model; Adaptive Security Architecture; SaaS; Public Cloud.;

  Abstract : In recent years, the emerging trends in cloud computing technologies have given rise to different computing services through the Internet. Organizations across the globe have seized this opportunity as a critical business driver for computing resource access and utilities that will indeed support significant business operations. READ MORE

 5. 5. A Web Application for Wildfire Spread Prediction and Visualisation in Sweden Using Geospatial Data and Technology

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Micael Makenzius; Jonas Bylerius; [2022]
  Keywords : Prometheus; wildfire progression; real-time; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; web-application; Prometheus; skogsbrands simulering; realtid; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; webbapplikation;

  Abstract : Skogsbränder är kraftfulla naturfenomen kapabla att åstakomma omfattande skada över stora ytor och medföra omfattande kostnader för sammhället både humanitärt, ekonomiskt och miljömässigt. Det finns därför ett starkt incitament att övervaka och förutspå skogsbränders utveckling och spridning. READ MORE