Essays about: "Robert Nyström"

Found 3 essays containing the words Robert Nyström.

 1. 1. The Patients' Perspective on Opioid Substitution Treatment : A study of desistance from illicit drug use

  University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Author : Robert Nyström; Gustav Grut; [2017]
  Keywords : opioid substitution treatment; illicit drug use; desistance; diversion;

  Abstract : Using thematic analysis, this qualitative study investigates desistance from illicit drug use from the perspective of patients within opioid substitution treatment (OST). Wikström's theoretical framework was used to explain this process. READ MORE

 2. 2. The Newspaper-a Frequently Updated Teaching-Material : A study about the potential of newspapers as a source of teaching-material for second languagelearners in the English Classroom

  University essay from

  Author : Robert Nyström; [2017]
  Keywords : Newspapers Article Learning Teaching Students;

  Abstract : The aim of this study was to investigate the way in newspapers are used for the teaching andlearning of English. In particular, the way teachers say they use newspapers in the Englishclassroom and the way newspapers are perceived by their students. READ MORE

 3. 3. The creation of a database, product catalog and homepage

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Author : Robert Nyström; [2008]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten beskriver arbetet med att skapa en databas, en hemsida samt en produktkatalog åt Flack bygg- och industripartner . Syftet med arbetet är att skapa en databas som är enkel att hantera där alla produkter skall finnas med. READ MORE