Essays about: "Robin Joo"

Found 1 essay containing the words Robin Joo.

  1. 1. Scanvados - en skånsk calvados

    University essay from SLU/Agrosystems (until 121231)

    Author : Robin Joo; [2009]
    Keywords : Calvados; skånska äppelsorter ; franska äppelsorter ; cider ; äpplen ; polyfenoler ; Normandie ; fruktbrännvin ; Systembolaget ; alkoholtillverkning ; gårdsförsäljning ; destillering;

    Abstract : ”Scanvados – en skånsk calvados” börjar med en beskrivning av vad calvados egentligen är och vilka som är de ultimata förhållandena för att kunna producera en god och attraktiv calvados. Examensarbetet fortsätter sedan med att undersöka förutsättningarna för calvadosdestillering i Skåne, och täcker juridiska, ekonomiska och praktiska aspekter av produktionsförloppet såsom lagar, tillstånd, kostnader men även ifall de närproducerade äppelsorterna lämpar sig för calvadostillverkning. READ MORE