Essays about: "Roman Egypt"

Found 3 essays containing the words Roman Egypt.

 1. 1. The Fear of Little Men : On the Prehistorical and Historical Treatment of Individuals with Dwarfism

  University essay from Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Author : Josefin Åkerblom; [2013]
  Keywords : dwarfs; dwarfism; achondroplasia; literary comparison; ancient Egypt; Ancient Greece; Roman Empire; Middle Ages; Renaissance; stigma;

  Abstract : Den här uppsatsens syfte har varit att kartlägga skillnader i representation av individer med dvärgväxt, från antikens Egypten fram till renässansen. Forskning har gjorts på detta utanför Sverige, men de fyra svenska människorna med dvärgväxt har inte tillfogats och jämförts med det utländska materialet innan denna uppsats. READ MORE

 2. 2. Unwrapping the Past : A chemical analysis of context lacking artefacts from the Ptolemaic and Roman Egypt in correlation with the process of mummication.

  University essay from Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Author : Nickolas Pappas Adlerburg; [2013]
  Keywords : Archaeology; Archaeological Science; Ancient Egypt; Roman Egypt; Ptolemaic Egypt; Mummification; Embalming; Archaeometry; GC MS; FTIR; Arkeologi; Laborativ Arkeologi; Forntida Egypten; Romersk Egypten; Ptolemaierna; Mumifiering; Balsamering; Arkeometri; GC MS; FTIR;

  Abstract : This paper deals with the chemical identification of artefacts correlated with the process of ancient Egyptian mummification dating to the Graeco-Roman period. The samples were harvested from two artefacts belonging to the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities in Stockholm. READ MORE

 3. 3. A groundwater flow model for water related damages on historic monuments – Case study West Luxor, Egypt

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Edgar Herbas Campos; [2009]
  Keywords : groundwater; conceptual model; irrigation; GMS 6.0; World Heritage; Luxor; Egypt.; Technology and Engineering;

  Abstract : In 1979 “The Ancient Thebes and its Necropolis” entered in the World Heritage List in a core zone of 7390 ha. Western Thebes holds the remains of about 36 temples in varying degrees of preservation and dating from archaic times (3100 – 2686 B.C.) to the Greco-Roman Period (332 B. READ MORE