Essays about: "Romeleåsen"

Found 2 essays containing the word Romeleåsen.

 1. 1. P-T evolution of paragneisses and amphibolites from Romeleåsen, Scania, southernmost Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Jan Ulmius; [2013]
  Keywords : Romeleåsen; metamorphism; geothermobarometry; pseudosection; Theriak-Domino; P-T path; Hallandian Danopolonian; Sveconorwegian Romeleåsen; metamorfism; geotermobarometri; pseudosektion; P-T-utveckling; halandisk danopolonisk; svekonorvegisk; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning Vad har berget i Romeleåsen varit med om? Jordskorpan är uppbyggd av ett antal plattor. Vid plattgränser under oceanerna bildas ny skorpa av magma som tränger upp. Oceanplattan kan inte öka i storlek. READ MORE

 2. 2. Skydd för landskapsbilden förr och nu

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Isabell Holmstedt; [2011]
  Keywords : landskapsbildsskydd; reservat; skyddad natur; skyddade områden; landskap; landskapsbild; naturskydd; kulturskydd;

  Abstract : Denna uppsats tar upp och jämför hur dagens olika natur- och kulturskydd skyddar landskapsbilden. Landskapsbildsskydd är en äldre typ av skydd för landskapsbilden, det vill säga landskapets visuella upplevelsevärden, som användes innan möjligheten att skydda områden med riksintresse fanns. READ MORE