Essays about: "Rosie Johannesson"

Found 2 essays containing the words Rosie Johannesson.

 1. 1. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Rosie Johannesson; [2020]
  Keywords : älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Abstract : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. READ MORE

 2. 2. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Rosie Johannesson; [2017]
  Keywords : dygnsrytm; hästar; födosöksbeteende; stereotypa beteenden;

  Abstract : Frilevande hästdjur lever i familjegrupper i stäpplandskap där gräs är den huvud-sakliga födan. De frilevande hästdjuren spenderar stora delar av dygnet åt att vandra och söka föda. Dagens uppstallade hästar spenderar stora delar av dygnet installade i en box, spilta eller hage med begränsad tillgång till föda. READ MORE