Essays about: "Roslagen"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Roslagen.

 1. 1. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik De Vahl; [2020]
  Keywords : lök; allium; kulturarv; schalottenlök; potatislök; trädgårdshistoria;

  Abstract : Denna uppsats gör ett tvärvetenskapligt försök att besvara huruvida sen höstplantering i enlighet med äldre odlingsbeskrivningar påverkar skördenivåer och blominducering hos fem svenska lokalsorter av potatislök, Allium cepa AggregatumGruppen. Uppsatsen frågar hur historiska odlingsmetoder kan bidra till förståelsen av den genetiska spännvidden i det bevarade växtmaterialet och om kunskap om introduktionshistoria och folklig taxonomi kan bidra när bevarandevärden formuleras och utvärderas. READ MORE

 2. 2. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Claes Larsson; [2019]
  Keywords : platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Abstract : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. READ MORE

 3. 3. Vet du vad, vi kan inte bete oss hur som helst : män som organiserar sig för jämställdhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2018]
  Keywords : män och jämställdhet; nya sociala rörelser; kulturellt kapital; socialt kapital; ekonomiskt kapital;

  Abstract : Denna studie utforskar två lokalgrupper i den ideella rörelsen MÄN för jämställdhet. MÄN har vuxit snabbt i samband med #MeToo-kampanjen. READ MORE

 4. 4. The use of endogenous retroviruses as markers to describe the genetic relationships among some local Swedish sheep breeds

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Robert Mukiibi; [2014]
  Keywords : Indigenous Swedish breeds; enJSRV; primitive; endogenous; polymorphism; proviruses;

  Abstract : The present modern sheep is believed to have evolved from its wild ancestors 2.5 million years ago. Furthermore archeological evidence suggest that sheep has been domesticated by man since 8500-9000 years BC for their beneficial products to man including; milk, meat, skin and wool. READ MORE

 5. 5. Roslagen Mosque

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Ibrahim Al Tamimi; [2012]
  Keywords : Roslagen; Mosque;

  Abstract : A room for meditation and remembering Allah,where spiritual qualities unified in architectural and artistic style.The simple origin of the mosque is the prophet Muhammad's mosque in Medina,which was built from mud-bricks walls and palm-tree trunks and fibre for roofing,it has evolved into an intricate system of spatial designing and decorative creativity. READ MORE