Essays about: "Rudolf Steiner"

Found 2 essays containing the words Rudolf Steiner.

 1. 1. The Humane School

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Astri Sundström Konradsson; [2020]
  Keywords : The Humane School; Kenya; Steiner school; rural school; volontary project; African school; Sirende; farming school; ASF Sweden; Sofia; Järna; Anthroposophy; primary school; Rudolf Steiner; Astri Sundström Konradsson; kindergarten Kenya.; Arts and Architecture;

  Abstract : My diploma project is a design proposal for a Rudolf Steiner School in Sirende, a village 12 km outside Kitale Town, Kenya. On Initiative taken by the anthroposophical association Föreningen Sofia in Sweden, a Steiner school opened in Sirende in year 2008. READ MORE

 2. 2. Det sköna landskapet : med antroposofin som inspiration

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Forsberg; [2008]
  Keywords : antroposofi; Steiner; Goethe; Klingborg; Rosendal; biodynamisk; Waldorf; hållbarhet; vattentrappor; naturväsen;

  Abstract : Det finns inget som specifikt kan benämnas som antroposofisk landskapsarkitektur. Dock bidrar den antroposofiska helhetssynen till en omsorg om landskapet och en förkärlek att tydligare visualisera samband. Man menar att människan måste ta ett högre moraliskt ansvar för sin omvärld och tänka i kretslopp istället för avfall. READ MORE