Essays about: "Rural Mozambique"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the words Rural Mozambique.

 1. 1. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Keywords : Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Abstract : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. READ MORE

 2. 2. GSM Based Technology as a Tool to Reach Higher Financial Inclusion in Rural Areas : The Digitising of Savings Groups

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jeanna Peebo; Alexandra Kosovic; [2019]
  Keywords : USSD; Savings Groups; Xitique; Financial inclusion; Women empowerment; M-pesa;

  Abstract : Digital aid to increase financial inclusion in developing countries is an increasing area of interest growing together with the global expansion of mobile phone penetration. This paper analyzes technical, social and financial aspects of the possibility of digitizing Xitique, a local community-based microfinance model in rural Mozambique. READ MORE

 3. 3. Optimization of Large-scale Production of Rural Housing Project inMozambique with Sustainability in Focus

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Author : Sara Dibaj; Sarah Yassin; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : With a huge house deficit of around two million units in Mozambique, which is equivalent to approximately 13.5 million people in need of a proper home, the demand of housing is both urgent and overdue. READ MORE

 4. 4. Implementation of an Anaerobic Digestion System in Quelimane : Sustainable waste management

  University essay from KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Author : Christian Löfstedt Eriksson; Sara Flygar; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten följer ett projektarbete som genomförts inom ramen för Minor Field Study, ett begrepp myntat av Sida, och som utförts i Quelimane, Mocambique. Uppdraget var att undersöka om ett system för anaerobisk fermentering, eller biogasproduktion, kunde konstrueras, underhållas och användas i en lantlig miljö med tillämpning av lokal kompetens, lokala verktyg och begränsade resurser. READ MORE

 5. 5. EXPLORING COMMUNICATION AND INFORMATION IN RURAL AREAS FOR NURSES IN MAPUTO, MOZAMBIQUE 

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Tina Leandersson; Josefine Tedenlind; [2018]
  Keywords : Communication; Information; Nursing; Prevention; Women’s health ;

  Abstract : Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor beskriver de kommunikations- och informationsstrategier som används för att främja unga kvinnors reproduktiva hälsa på landsbygden i Maputo provins. Bakgrund: För att kunna erbjuda god hälso- och sjukvård till kvinnor på landsbygden är det av stor vikt att kunna nå ut genom kommunikation och information. READ MORE