Essays about: "Rural area"

Showing result 1 - 5 of 799 essays containing the words Rural area.

 1. 1. Discussion of the gift-giving behavior in rural and urban area respectively: Empirical evidence in China

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Yancheng Wang; [2020-07-10]
  Keywords : gift-giving; motive; altruism; reciprocity; social norm; China;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 2. 2. Game of Drones - Viability Study of Drone Deliveries in Swedish Rural Last Mile Transport

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Lena Persson; Ling Liu; [2020-06-22]
  Keywords : Drone; UAV; Last mile; B2C; Logistics; Rural area; Sweden;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 4. 4. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Aurora Goldstick; [2020]
  Keywords : postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Abstract : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. READ MORE

 5. 5. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Envik; [2020]
  Keywords : Finnskogen; skogsfinskt kulturarv; världsarv; utveckling; symboler; platsidentitet;

  Abstract : Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen. Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser. READ MORE