Essays about: "RuttOpt"

Found 2 essays containing the word RuttOpt.

 1. 1. Ruttanalys av en tvådelad fordonsflotta beståendes av HCT och konventionella rundvirkeslastbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rickard Näslund; [2017]
  Keywords : 74-tonsfordon; ST-lastbilar; större travar; logistik; RuttOpt;

  Abstract : En förutsättning för handelns och industrins utveckling är välutvecklade och kostnadseffektiva transporter. Detta är även viktigt för att uppnå de uppsatta klimatmålen i Sverige. Ett led i detta är införandet av lastbilar med högre bruttovikt, s.k. READ MORE

 2. 2. Analysis of the transport planning at DalaFrakt and the ability to improve the planning by using optimization

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Frida Odenryd; Elin Petersson; [2016]
  Keywords : Transportplanering; RuttOpt; Ruttoptimering;

  Abstract : DalaFrakt AB planerar i nuläget transporter manuellt och ofta rutinmässigt och är därför intresserade av att utvärdera andra typer av planeringsmetoder. I examensarbetet undersöks om DalaFrakts transportplanering kan förbättras genom att låta ett optimeringsverktyg planera transporterna istället för användning av den nuvarande planeringsmetoden. READ MORE