Essays about: "Ruttoptimering"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Ruttoptimering.

 1. 1. Optimizing traffic flow on congested roads

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Stina Långström; Emilia Fridsäll; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Traffic congestion is a common problem in larger cities. Time consuming queues affects both the humans and the environment. This report investigate show to improve the traffic flow in a future scenario where only autonomous vehicles are present. The methodology was to construct traffic networks on routes where congestion is a problem. READ MORE

 2. 2. A metaheuristic for vehicle routing problems based on reinforcement learning

  University essay from KTH/Optimeringslära och systemteori

  Author : David Ödling; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The vehicle routing problem is an old and well-studied problem that arise in last mile logistics. The rapid increase of e-commerce, in particular with an increasing the demand for time scheduled home deliveries on the customer’s terms, is making the problem ever more relevant. READ MORE

 3. 3. Comparison of machine learning algorithms for real-time vehicle selection in transport management

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : David Fagerlund; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis compares algorithms for a dynamic pickup and delivery problem, when new orders are arriving throughout the day. The dispatchers job is to assign incoming orders to a fleet of vehicles. READ MORE

 4. 4. Charging solutions - a route optimization and simulation

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Filip Sjöholm; Oliver Tivendale; [2017]
  Keywords : logistik; vrp; optimering; simulering; vehicle routing problem; ruttplanering;

  Abstract : Examensarbetet handlar om att minimera en total servicekostnad för företaget Chargestorm då de skall utföra service på sina laddningscentraler för elbilar. En ruttoptimering har gjorts som resulterar i ett antal rutter som är tänka att användas av en servicetekniker när denne åker runt och utför service på laddningscentralerna. READ MORE

 5. 5. Analysis of the transport planning at DalaFrakt and the ability to improve the planning by using optimization

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Frida Odenryd; Elin Petersson; [2016]
  Keywords : Transportplanering; RuttOpt; Ruttoptimering;

  Abstract : DalaFrakt AB planerar i nuläget transporter manuellt och ofta rutinmässigt och är därför intresserade av att utvärdera andra typer av planeringsmetoder. I examensarbetet undersöks om DalaFrakts transportplanering kan förbättras genom att låta ett optimeringsverktyg planera transporterna istället för användning av den nuvarande planeringsmetoden. READ MORE