Essays about: "Södra Djurgården"

Found 1 essay containing the words Södra Djurgården.

  1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Sofia Svedmyr; [2019]
    Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

    Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE