Essays about: "S. robusta"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words S. robusta.

 1. 1. System Configuration in Design Automation

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Sólrún Traustadóttir; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Some companies have managed to gain an advantage in today’s increasingly competitive market by utilizing product configuration software. However, many companies in the industrial manufacturing industry offer systems of configurable products and wish to be able to configure the products both individually and together as a system. READ MORE

 2. 2. Constructing Residential Price Property Indices Using Robust and Shrinkage Regression Modelling

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Johan Mattsson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis intends to construct and compare multiple Residential Price Property Indices (RPPI) with the aim to express the price development of houses in Stockholm county from January 2013 to September 2018. The index method used is the hedonic time dummy variable method. READ MORE

 3. 3. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Abstract : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. READ MORE

 4. 4. Evaluating rain removal image processing solutions for fast and accurate object detection

  University essay from KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Author : Tugay Köylüoglu; Lukas Hennicks; [2019]
  Keywords : object detection; failure modes; autonomous vehicles; objektigenkänning; felmodell; autonoma fordon;

  Abstract : Autonomous vehicles are an important topic in modern day research, both for the private and public sector. One of the reasons why self-driving cars have not yet reached consumer market is because of levels of uncertainty. This is often tackled with multiple sensors of different kinds which helps gaining robust- ness in the vehicle’s system. READ MORE

 5. 5. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Katarina Svensson; [2018]
  Keywords : Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Abstract : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. READ MORE