Essays about: "S. robusta"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words S. robusta.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Abstract : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. READ MORE

 2. 2. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Katarina Svensson; [2018]
  Keywords : Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Abstract : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. READ MORE

 3. 3. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mona Nilsson; [2018]
  Keywords : fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Abstract : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). READ MORE

 4. 4. Charging station for electric bikes

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Author : Albin Odevik; [2017]
  Keywords : Electric bike; charging station; electric cargo bike; bike rack; Elcykel; laddstation; elektrisk lådcykel; cykelställ;

  Abstract : This report describes the process of designing a charging station for electrical bicycles and is the end project of the Industrial Design Master at Jönköping University. The thesis was created and assigned by Energikontor Norra Småland. This organization helps companies to be more sustainable and promotes clean energy. READ MORE

 5. 5. The Effect of Social Media on the Numbers of Streams of Unsigned Artists’ Music

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Björn Lundkvist; [2017]
  Keywords : Social media; unsigned music artists; music streaming; robust regression analysis; information visualization; Sociala medier; osignerade musikartister; musik-streaming; robust regressionsanalys; infromationsvisualisering;

  Abstract : Social media has provided a way for music artists to reach many people with their music, without having to rely on record labels to perform marketing tasks. Most previous research within the area has focused on how already established music artists can use social media as part of their marketing strategies and how digital technologies have transformed the music industry. READ MORE