Essays about: "SALE strategy"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words SALE strategy.

 1. 1. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Sebastian Stotzer; [2020]
  Keywords : mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Abstract : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. READ MORE

 2. 2. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Ekblad; [2020]
  Keywords : insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Abstract : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. READ MORE

 3. 3. SoFo in Stockholm: Placemaking in the age of hipster urbanism

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Christopher Pickering; [2020]
  Keywords : critical urban theory; gentrification; grassroots; place; placemaking; housing; small business;

  Abstract : The transformation of cities through gentrification and the commodification of culture and green space are central problems in Urban Studies. This thesis investigated how cities like Stockholm can move forward from this gentrification. READ MORE

 4. 4. The art to transact an acquisition and merger - A qualitative study of a merger and acquisition transaction unfolding and aspects influencing the process

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Yosef Duman; [2019-07-03]
  Keywords : MERGER ACQUISITIONS; CULTURE; POST PRE-MERGER ANALYSIS; PROCESSES; COMMUNICATION;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 5. 5. The effect of acquired company EBITDA on the deal value within M&A context : A study on the Pharmaceutical sector

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Author : Armand-Valeriu Perianu; Constantin Copãceanu; [2019]
  Keywords : Merger; Acquisition; Pharmaceutical; EBITDA multiple; Deal value; Synergy;

  Abstract : This thesis examines the impact of the valuation multiple ‘earnings before interest, taxes, depreciation and amortization’ (EBITDA) on the ‘merger and acquisition’ (M&A) activity and deal value. For small firms, mergers are primarily an exit strategy for firms in financial trouble, as indicated by few marketed products and low cash-sales ratios. READ MORE