Essays about: "SAR"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the word SAR.

 1. 1. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Jessica Vahlberg; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Abstract : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. READ MORE

 2. 2. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thea Kristensson; [2018]
  Keywords : avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Abstract : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. READ MORE

 3. 3. Sensorless algorithm for synchronous machines using current oversampling and PWM harmonics

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Giorgio Gullone; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Sensorless-controlled drives represent a solution drawing an increasinglyimportant attention for the benefits they entail. At the cost ofa slightly lower dynamics compared with the traditional drives, theyinvolve a reduction of the system costs and complexity and improvednoise immunity and reliability. READ MORE

 4. 4. En fristad? : asylsökandes perspektiv på utemiljön vid boende

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna-Karin Nord; [2018]
  Keywords : Flyktingförläggning; asylboende; utemiljö; trädgårdskultur;

  Abstract : Under de senaste åren har vi sett en strid flyktingström komma till Sverige. Människor placeras i stora boenden som i vissa fall är utdömda för annan verksamhet. Fokus har legat på att få in många personer på liten yta och få allt det praktiska att fungera. Utemiljöns utformning har det inte funnits kunskap, tid eller pengar till. READ MORE

 5. 5. Feasibility study of dam deformation monitoring in northern Sweden using Sentinel1 SAR interferometry

  University essay from Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Author : Cecilia Borghero; [2018]
  Keywords : SAR interferometry; Sentinel-1A; dam deformation monitoring;

  Abstract : Dams are man-made structures that in order to keep functioning and to be considered structurally healthy need constant monitoring. Assessing the deformation of dams can be time consuming and economically costly. READ MORE