Essays about: "SCALGO"

Found 4 essays containing the word SCALGO.

 1. 1. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Keywords : skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Abstract : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. READ MORE

 2. 2. Three-step approach for visualizing climate adaptation strategies at municipal level in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Matilda Lundström; [2022]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; climate change; climate adaptation; sea level rise; climate communication; visualization; GIS; SCALGO; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The ongoing climate change has caused an increase in the global mean sea level, and this sea level rise is predicted to continue during the 21st century. The importance of including climate change in decision making is becoming more and more recognized and increasingly important for decisions yielding consequences on longer time scales. READ MORE

 3. 3. Flood modelling in urban areas : A comparative study of MIKE 21 and SCALGO Live

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Evelina Andersson; [2021]
  Keywords : SCALGO Live; MIKE 21; Stormwater Model; Flood Model; Cloudburst; Inundation; Comparative;

  Abstract : Pluvial flooding originating from extreme rainfall is problematic and an increasing issue in Sweden. Higher requirements on adapting cities in urban areas to these challenges have been placed on both municipalities and the county administration. Thus, an increased need for water modelling, both in existing and planned areas have emerged. READ MORE

 4. 4. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Bayan Taleb; [2021]
  Keywords : Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. READ MORE