Essays about: "SGF"

Found 3 essays containing the word SGF.

 1. 1. Miljötänk i skötseln av golfbanor : igår och idag

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johannes Andersson; [2013]
  Keywords : HGU; GUB; VUB; IPM; GEO; Head greenkeeper; Course Manager; Greenkeeper; fungicider; svampsjukdomar; bekämpningsmedel; NPK; SGF; GK; IPM;

  Abstract : Miljöutvecklingen på de svenska golfbanorna går ständigt framåt, mycket beroende på strängare direktiv i form av mer miljötillsyn och begränsade möjligheter att använda bekämpningsmedel. Golfbanor är viktigt för det svenska näringslivet, som ger jobb, ökad biologisk mångfald och friskvård bland annat. READ MORE

 2. 2. Fysikalisk analys av golfgreener

  University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Author : Bert Sandell; [2012]
  Keywords : golf; green; analys; SHC; Ksat; perkolation; genomsläpplighet; infiltration; mättad hydraulisk konduktivitet; åldrande; funktion; prestanda; packning; kompaktion; porvolymer; respiration; textuell diskontinuitet; dräneringslager; siktkurva; fraktionsfördelning; mullhalt; fältmätning; laboratorieanalys; ASTM; USGA; SGF; F1815;

  Abstract : Många golfbanor i Sverige byggda på 1980- och 1990-talet, behöver bygga om sina greener för livslängden är begränsad. I beslutsunderlagen saknas ofta greenanalyser. READ MORE

 3. 3. Vattendraget på Kåbo golfbana : en kartläggning som ett steg i golfklubbens miljöarbete

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Almqvist; Maria Carlevi; [2008]
  Keywords : Kåbo golfklubb; golfbanor; dammar; vattenkvalitet; kväve; fosfor; järn; vanadin; fungicider; miljödiplom;

  Abstract : This degree project studied surface waters on Kåbo Golf Course in Uppsala, Sweden, with the aim of determining the status of the water and how it is affected by the activities of the golf club, and to obtain suggestions of measures to create better conditions for the water environment on and around the golf course. The project forms part of the environmental protection work of Kåbo Golf Club, which is working towards achieving environmental certification from the Swedish Golf Association (SGF). READ MORE