Essays about: "SLU"

Showing result 1 - 5 of 12451 essays containing the word SLU.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Mastocytom hos hund : analys av serglycinuttryck och proteasaktivitet i serum

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elvira Palmborg; [2020]
  Keywords : mastocytom; cancer; serglycin; proteaser; tryptas; kymas; kallikrein; plasmin; trombin; substrat-assay; ELISA; peptidprofilering; MALDI-TOF; qPCR; biomarkör;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Keywords : stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Abstract : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. READ MORE

 4. 4. A window to the future of Sweden’s pine forestry? : development of declining Scots pine after a severe drought and the presence of Diplodia sapinea

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Matilda Stein Åslund; [2020]
  Keywords : Pinus sylvestris; Scots pine; Diplodia sapinea; Sphaeropsis sapinea; Diplodia pinea; drought; climate change;

  Abstract : Swedish forestry is dominated by uniform conifer stands, a structure generally more susceptible to biotic and abiotic stressors. Among the agents causing forest decline, pathogenic fungi have the most substantial impact. READ MORE

 5. 5. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Biology

  Author : Alma Gustavsson Ruus; [2020]
  Keywords : virus yellows; BYV; BMYV; BChV; BWYV; sugar beet; Myzus persicae; green peach aphid; Aphis fabae; black bean aphid; neonicotinoids;

  Abstract : This thesis describes virus yellows in sugar beets and converse both older and new knowledge about the viruses, vector and host relations and the control measures against the disease. The aim is to explore new potential control measures and to predict how the disease may affect agriculture in the future. READ MORE