Essays about: "SOM Soil organic matter"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the words SOM Soil organic matter.

 1. 1. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Keywords : jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. READ MORE

 2. 2. Selenium in soil and winter wheat : analysis of soil-crop-inventory data

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Olof Sundström; [2018]
  Keywords : soil pH; soil organic matter; cadmium in crops; selenate; selenite; dietary selenium intake; Triticum aestivum; wheat;

  Abstract : This study examined what variables that affect selenium (Se) concentrations in Swedish soils and winter wheat grains. The possibility and necessity of a Swedish Se-fortification program is also discussed. READ MORE

 3. 3. Long-term application of digestate and biofuel ash to arable soil : effects on the solubility of Cd, Al and trace metals as evidenced by simulated scenarios

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Elias Bäckström; [2018]
  Keywords : cadmium; fertilizer; Visual MINTEQ;

  Abstract : The importance of nutrient recycling could not be emphasized enough in to-day’s society. Reduction of waste as well as recycling of nutrients would be the result if ash and biogas digestate could be used as fertilizer. However, the solubility of Cd, Al and micronutrients might be affected in a different way than by standard fertilizers. READ MORE

 4. 4. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 5. 5. Träflis som jordförbättring : Effekt, användning, och metod

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Solveig Lokøen Knudsen; [2018]
  Keywords : woodchip; compost; ramial chipped wood; soil amendment; soil organic matter;

  Abstract : En intensifiering av jordbruket kan hota bördigheten i många jordar och ger ett behov för åtgärder som kan förbättra den långsiktiga bördigheten på ett effektivt sätt. Jordförbättring vid tillföring av organiskt material har visats ge flera positiva effekter på jordens fysiska, biologiska och kemiska egenskaper. READ MORE