Essays about: "SPEECH ON GREEN CITY CLEAN CITY"

Found 1 essay containing the words SPEECH ON GREEN CITY CLEAN CITY.

  1. 1. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Oskar Rendel; [2012]
    Keywords : landskapsarkitektur; graffiti; funktion; nolltolerans; klotterpolicy; Stockholm;

    Abstract : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört 2012 på vid institutionen för stad och land på SLU i Ultuna. Bakgrunden är att Stockholm under flera års tid har haft en väldigt repressiv inställning gentemot fenomenet graffiti, det brukar kallas för nolltoleransen. READ MORE