Essays about: "SSP"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word SSP.

 1. 1. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 2. 2. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Ahlqvist; [2019]
  Keywords : cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Abstract : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. READ MORE

 3. 3. Does antibiotic treatment in horses with strangles affect the development of S. equi ssp. equi specific antibodies?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Storm; [2018]
  Keywords : strangles; S. equi subsp.; equi; antibiotics; immunity;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Personality traits and cognitive abilities A correlational study on facet level of traits

  University essay from Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Author : Katarina Kjellvertz; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The relation between Personality and Intelligence has interested researchers for decades. This study considers the relationship between the two constructs on a facet level. READ MORE

 5. 5. Påverkan av mänsklig omvårdnadsstil på hundars reaktion vid en plötslig ljudöverraskning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Engström; [2018]
  Keywords : hund; etologi; hund välfärd; ljudrädsla; anknytningsteori; människa-hund relation;

  Abstract : The bond between an owner and its dog have remarkable similarities with the one between a child and a parent. The attachment between a child and its parent is considered as a fundamental constitution that is based upon that a child needs a safe haven for support and comfort and a secure base to explore the world, even in new and strange situations. READ MORE