Essays about: "STEM"

Showing result 1 - 5 of 467 essays containing the word STEM.

 1. 1. THE RELATIVE RELEVANCE OF TRUST Revisiting the relationship between trust and cooperation for the environment in large-scale collective action dilemmas

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Erik Jönsson; [2020-06-18]
  Keywords : large-scale environmental collective action; cooperation; social trust; politicalinstitutional trust; trust-context;

  Abstract : Many global environmental problems can be understood as collective action dilemmas whichultimately requires cooperation in order for them to be resolved. Due to certain stressors associated with large-scale collective action for the environment it is unlikely that cooperationwill occur. READ MORE

 2. 2. Transcriptional changes in stem cell-derived cardiomyocytes during extended cell cultures

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Michel Jonathan Speh; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The recent advancement in the field of stem cell research gave rise to high expectations from both general and scientific audiences, and indeed, stem cells and stem cell-derived cells have an enormous potential to forward the fields of medical research and regenerative medicine. Nevertheless, there are still many obstacles and limitations associated with stem cell technology. READ MORE

 3. 3. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 4. 4. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Agnes Radovic; [2020]
  Keywords : Oculimacula yallundae; Oculimacula acuformis; Fusarium spp; Rhizictonia cerealis; PCR; stråbassjukdomar;

  Abstract : I dagens jordbruk baseras diagnoser och rekommendationer kring kemisk be-kämpning till stor del på okulär diagnostisering gjord i fält. Den okulära diagnostise-ringen är ett bra verktyg, men i vissa fall är det svårt att se skillnad på liknande symtom orsakade av olika patogener. READ MORE

 5. 5. Exploring new interaction possibilities for video game music scores using sample-based granular synthesis

  University essay from Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Author : Olliver Andersson; [2020]
  Keywords : Granular Synthesis; granular; Synthesis; video game; game; video; Audio; interactive; musical score; score; music; stem; orchestration; unreal engine; vertical orchestration; horizontal orchestration; videogame; audio technology;

  Abstract : For a long time, the function of the musical score has been to support activity in video games, largely by reinforcing the drama and excitement. Rather than leave the score in the background, this project explores the interaction possibilities of an adaptive video game score using real-time modulation of granular synthesis. READ MORE