Essays about: "STUDENTS IN THE NEW ENVIRONMENT"

Showing result 1 - 5 of 119 essays containing the words STUDENTS IN THE NEW ENVIRONMENT.

 1. 1. Vocabulary Acquisition Based on Nation’s Criteria for Knowing a Word, with a Focus on Proficiency and Frequency : A Study on Incidental Vocabulary Acquisition through Reading and the Role of Surrounding Factors

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Author : Tina Erlandsson; Sara Gutierrez Wallgren; [2019]
  Keywords : Incidental vocabulary acquisition; criteria for knowing a word; proficiency level; word frequency; passive vocabulary; controlled active vocabulary; active vocabulary;

  Abstract : Several studies have been made in the field of second language acquisition (SLA) regarding incidental vocabulary acquisition through reading. However, the majority have focused on the meaning of a word to measure complete acquisition. READ MORE

 2. 2. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 3. 3. Design of an Autonomous Weeding Vehicle

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Simon Axbom; Lisa Ralsgård; [2019]
  Keywords : Mechanical Engineering; Product Development; Agricultural Robotics; Weeding; Lightweight Vehicle; Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis describes the development of an autonomous weeding vehicle for the agricultural industry. It has been done as a project at RMIT University in Melbourne and the aim was to develop a design for the vehicle which could later be used to develop a commercial product. READ MORE

 4. 4. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Fackel; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Abstract : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. READ MORE

 5. 5. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

  University essay from KTH/Installations- och energisystem

  Author : Sofia Kristina Kritikou; [2018]
  Keywords : Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

  Abstract : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. READ MORE