Essays about: "SWOT analysis"

Showing result 1 - 5 of 181 essays containing the words SWOT analysis.

 1. 1. Agrivoltaic system : A possible synergy between agriculture and solar energy

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Charline Ninon Lolita Dos Santos; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The development of photovoltaic energy requires a lot of land. To maximize the land use, agrivoltaic systems that combine an agricultural and an electrical production on the same land unit are developed. READ MORE

 2. 2. A Comparison between Chatbots for Handling Administrative Healthcare Tasks

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Fred Jonathan Haldén; Joel Yao Håkansson; [2020]
  Keywords : Chatbot; healthcare; SWOT analysis; Chatbot; sjukvård; SWOT-analys;

  Abstract : Chatbots are used in many fields to reduce the amount of repetitive work. While chatbots are proved to be great help in retailer business, tourism related services, it is little known about usability of chatbots in more sensitive field such as healthcare. READ MORE

 3. 3. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karl Magnusson; [2020]
  Keywords : främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Abstract : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. READ MORE

 4. 4. Seaweed is Sexy : The consumption and utilisation of seaweed throughout British history and the marketing that surrounds it

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Rhianna Rees; [2019]
  Keywords : Seaweed. Algae. Marketing Theory. History. Environmental. Advertising. Blue Economy.;

  Abstract : Damp, rotting, smelly, rising from the depths, washed up on shorelines. Seaweed (or Macroalgae) has transitioned over time in its position and uses within the British Isles; as discussed in the thesis it has undergone an evolution from its historical use as a source of food in times of desperation, to the superfood it is lauded as today. READ MORE

 5. 5. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Petersson; [2019]
  Keywords : hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Abstract : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. READ MORE