Essays about: "Sabina Forsberg"

Found 1 essay containing the words Sabina Forsberg.

  1. 1. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

    University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Author : Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
    Keywords : Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

    Abstract : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. READ MORE