Essays about: "Salix alba"

Found 2 essays containing the words Salix alba.

 1. 1. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 2. 2. Undersökning av Brenneria salicis förekomst i pilar i Skåne : Är ”Watermark Disease” nära?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joakim Stefansson; [2013]
  Keywords : Brenneria salicis; Salix alba; Salix; Pil; Vitpil; Grönpil; Watermark Disease; Watermerkziekte; Watermark; PCR; Bakterios; Vissnesjuka; Endofyt; Endofytism; Symbios; Mutualism; Träd; Skåne;

  Abstract : Bakterien Brenneria salicis lever i xylemet hos bland annat arter av Salix. Under vissa omständigheter ger den upphov till en vissnesjuka, internationellt känd som Watermark Disease. READ MORE