Essays about: "Sample Preparation"

Showing result 1 - 5 of 117 essays containing the words Sample Preparation.

 1. 1. Scale up of a test fluid for testing the fuel system robustness against soft particles in biodiesels

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Romain Couval; [2021]
  Keywords : biodiesel; soft particles; fuel system; scale up; test fluid; drop-in fuels;

  Abstract : The future of fuels will most probably be a mixture of different fuels, called drop-in fuels. It is already known that these drop-in fuels will lead to solubility issues, with creation of deposit on crucial fuel system parts, due to the formation of soft particles. The fuel system of the future should be robust against any type of soft particles. READ MORE

 2. 2. Understanding Traffic Cruising Causation : Via Parking Data Enhancement

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Mirza Jasarevic; [2021]
  Keywords : Machine Learning; Unsupervised Learning; Time Series; Parking; Dynamic Time Warping;

  Abstract : Background. Some computer scientists have recently pointed out that it may be more effective for the computer science community to focus more on data preparation for performance improvements, rather than exclusively comparing modeling techniques. READ MORE

 3. 3. Machined surfaces as designed cell culture substrates

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Kunal Sharma; [2021]
  Keywords : Surface topography; cell proliferation; cell adhesion; Technology and Engineering;

  Abstract : De flesta levande celler fäster på ytor av olika slag för att kunna växa, men vilka faktorer som bidrar till deras infästning på metallytor är hittills okänt. Man vet att ytans ojämnhet spelar en roll och att vissa material är cytotoxiska. READ MORE

 4. 4. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jacob Sundström; [2021]
  Keywords : markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Abstract : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. READ MORE

 5. 5. Development of a CNC Milling System for Preparation of Micrometer-Sized Samples for X-ray Nanotomography

  University essay from KTH/Tillämpad fysik

  Author : Olivia Messler; [2021]
  Keywords : Nanotomography; Sample Preparation; CNC; Nanotomografi; Provpreparering; CNC;

  Abstract : X-­ray nanotomography is an imaging technique used to study three­-dimensional structures at submicrometer length scale. The samples to be studied should be only 10s of micrometers in diameter, and ideally cylindrical. READ MORE