Essays about: "Sandra Abrahamsson"

Found 4 essays containing the words Sandra Abrahamsson.

 1. 1. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Keywords : dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Abstract : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. READ MORE

 2. 2. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Sandra Abrahamsson; [2016]
  Keywords : Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Abstract : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. READ MORE

 3. 3. Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sandra Abrahamsson; Viktor Nilsson; [2014]
  Keywords : marknadsföring; rekrytering; imageproblem; kunskapsnivå;

  Abstract : Många skogsföretag är dåliga på att marknadsföra sig som arbetsgivare. Detta har lett till att de skogsjobb som finns är okända för många ungdomar, vilket leder till ett dåligt intresse och svårigheter att rekrytera till skogliga utbildningar. READ MORE

 4. 4. The Pillars of Counter-Terrorism - A comparative case study on member state compliance towards the European Union's counter-terrorism strategy

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sandra Abrahamsson; [2012]
  Keywords : counter-terrorism; compliance; national strategic culture; European Union; international terrorism; Law and Political Science;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate to what extent member states within the European Union have shown compliance with regards to the implementation of the EU’s counter-terrorism strategy from 2005. Grounded in a framework of social constructivism that emphasizes normative structures significant to strategy formation, the analysis concentrates on the impact national strategic cultures have on member state compliance. READ MORE