Essays about: "Sandra Laestander"

Found 2 essays containing the words Sandra Laestander.

 1. 1. "Den kemiska bekämpningen av skadlig lövskog har öppnat helt nya vyer för skogsbruket" : flygbesprutning med herbicider i Arjeplog 1953-1978

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Laestander; [2015]
  Keywords : herbicider; skogsbruk; skogsstruktur; flygbesprutning; lövträd; norra Sverige; fenoxisyror; skogshistoria; herbicides; forestry; forest structure; aerial spraying; deciduous trees; northern Sweden; phenoxy acids; forest history;

  Abstract : Attityden gentemot lövträd och lövskog i norra Sverige började förändras i mitten av 1900-talet. Tidigare var lövträden en resurs inom det agrara samhället, men genom det industriella skogsbrukets utveckling började man alltmer betrakta lövträden som ett problem. READ MORE

 2. 2. Två rödlistade arter i ett fragmenterat landskap : en studie av konnektivitet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Laestander; [2013]
  Keywords : fragmentering; spridningsavstånd; landskapsanalys; GIS-modellering; tolvtandad barkborre; lappmes;

  Abstract : Sedan trakthyggesbrukets införande har stora förändringar skett i de svenska skogarna. Viktiga negativa effekter av trakthyggesbruk på skogslevande arter är habitatförluster och habitatfragmentering. I detta sammanhang är begreppet konnektivitet viktigt. READ MORE