Essays about: "Sandra Pezo"

Found 1 essay containing the words Sandra Pezo.

  1. 1. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
    Keywords : belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

    Abstract : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. READ MORE