Essays about: "Sanna Andersson"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words Sanna Andersson.

 1. 1. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Keywords : klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Abstract : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. READ MORE

 2. 2. Tidsbudget Przewalskis vildhäst (Equus ferus przewalskii) på Nordens Ark

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Martina Ahlner; [2014]
  Keywords : tidsbudget; przewalskis vildhäst; equus ferus przewalskii; djurpark; time budget;

  Abstract : During the winter 2011 Isaksson and Andersson did a time budget study on Nordens Ark’s Przewalskis horses during daytime when there were visitors and caretakers in the park. This time budget study was made during daytime and when there were no visitors or caretakers in the park. The horses where observed in the morning (5.30-6. READ MORE

 3. 3. Hospitals exposed to flooding in Manila City, Philippines : GIS analyses of alternative emergency routes and allocation of emergency service and temporary medical centre

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Author : Sanna Andersson; Sandra Stålhult; [2014]
  Keywords : flooding; GIS; Philippines;

  Abstract : Every year the Philippines get affected by a number of typhoons, which cause severe damage, sometimes due to flooding. The capital, Manila, is located on a flood plain that is partly at, and even below sea level and with several rivers crossing the area. READ MORE

 4. 4. Dödsorsaker och överlevnad hos svenska katter diagnosticerade med hypertrofisk kardiomyopati

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sanna Andersson; [2014]
  Keywords : hypertrofisk kardiomyopati; katt; överlevnad; ultraljud; prognos; hypertrophic cardiomyopathy; cat; survival; echocardiography; prognosis;

  Abstract : Hypertrofisk kardiomyopati, HCM, är kattens vanligaste hjärtmuskelsjukdom. Katter med HCM kan leva länge men ett ansenligt antal drabbas av hjärtsvikt, arteriell tromboembolism (ATE) eller plötslig död. Sjukdomen karakteriseras av en icke kongenital koncentrisk hypertrofi utan dilatation av vänster kammare. READ MORE

 5. 5. Electric Road Systems for Trucks

  University essay from KTH/Energisystemanalys; KTH/Energisystemanalys

  Author : Erica Edfeldt; Sanna Andersson; [2013]
  Keywords : Electric Roads Road Systems Truck Trucks Sustainablility ERS ERSs; Elväg Elvägar Elvägssystem Lastbilar Hållbarhet Hållbar utveckling;

  Abstract : An increased use of electricity in vehicles is considered an alternative to decrease the usage of fossil fuels. For private cars, plug-in electric vehicles using batteries are continuously being improved. However, the battery technology of today is not sufficient for trucks if they are to use only electricity. READ MORE