Essays about: "Sanna Gustafsson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Sanna Gustafsson.

 1. 1. The value of communication in the pop music industry: The value communication practitioners provide for artists and the communicative value independent artists provide for themselves.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Emma Gustafsson; Sanna Hansson; [2020]
  Keywords : value; communication; promotion; music industry; digital; strategic; Social Sciences;

  Abstract : The value of communication in the pop music industry In this study, we aim to examine communication, and mainly promotion, within the pop music industry. The purpose is to investigate the value communication practitioners provide for artists and what communicative value independent artists provide for themselves. READ MORE

 2. 2. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 3. 3. Cows and regulations : a qualitative study on semi-natural pastures in Kronoberg county

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Gustafsson; [2018]
  Keywords : semi-natural pasture; landscape; actor-network; county administrative board; grazer;

  Abstract : Semi-natural pasture is a dwindling type of agricultural landscape in Sweden. This is a qualitative study aiming to investigate the work around semi-natural pastures in the county Kronoberg in the south of Sweden. The thesis has an actor’s perspective and focuses on driving forces in the work with semi-natural pastures. READ MORE

 4. 4. När staden flyttade till Skälby kungsgård : en studie om landskap och aktörer under 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Gustafsson; [2016]
  Keywords : landskap; jordbrukslandskap; urban; rural; agrarhistoria; aktör; makt; urban fringe;

  Abstract : Landskapets utseende förändras hela tiden och påverkas av markanvändningen. Markanvändningen i sin tur påverkas av aktörer och deras uppfattning om landskapet. Det här är en agrarhistorisk uppsats som undersöker landskapets förändring och aktörers förändrade uppfattningar om landskapet. READ MORE

 5. 5. Att hålla högpresterande värphöns friska i 100 veckor : vilka utmaningar kan finnas i slutet av den förlängda produktionsperioden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2015]
  Keywords : värphöns; ålder; benhälsa; ägg; äggskalskvalitet; hållbarhet; fjäderplockning; välfärd;

  Abstract : I bl.a. svensk äggproduktion finns en önskan om att hålla värphönsen under en betydligt längre period än vad som görs idag. READ MORE