Essays about: "Sara Hammarberg"

Found 2 essays containing the words Sara Hammarberg.

 1. 1. Olika administreringsmetoder av probiotika till smågrisar och dess effekt på tillväxt, hälsa och mikrobiota

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Hammarberg; [2019]
  Keywords : Lactobacillus plantarum; mikrobiota; matsmältningskanal; administrering; Lactobacillus reuteri;

  Abstract : Piglets are born without a developed immune system and different types of bacteria colonize the piglets’ gastrointestinal tract directly at birth. Maintaining a healthy microbiota in the intestinal tract is important for the piglet to be resistant to pathogenic bacteria and thus reduce the incidence of diarrhea as well as promoting growth. READ MORE

 2. 2. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sara Hammarberg; [2018]
  Keywords : kullutjämning; skiftesdigivning; amsugga; kullstorlek; råmjölk; mjölkersättning; födelsevikt;

  Abstract : Kullarna hos de västerländska moderraserna inom grisproduktionen har genom avelsarbete blivit allt större. Det har lett till att suggorna inte längre har fungerande spenar som räcker till alla smågrisar. READ MORE