Essays about: "Sara Runeström"

Found 1 essay containing the words Sara Runeström.

  1. 1. Zoonosrisker i djurparker vid närkontakt mellan djur och besökare

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Sara Runeström; [2013]
    Keywords : zoonos; djurpark; närkontakt; djur; besökare; förebyggande åtgärder;

    Abstract : Många djurparker erbjuder närkontakt med djur. Det kan innebära att besökarna tillåts klappa traditionella husdjur eller gå in till mer exotiska djur i anläggningar som försöker efterlikna djurens naturliga habitat och ge besökaren en inblick i djurens liv i frihet. READ MORE