Essays about: "Sara Wallander"

Found 2 essays containing the words Sara Wallander.

 1. 1. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Keywords : temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Abstract : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. READ MORE

 2. 2. Mötesplatser i stadens offentliga rum : en undersökning om hur Stora torget i Uppsala fungerar som mötesplats

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2018]
  Keywords : möten; offentliga platser; Stora torget; social hållbarhet; mänsklig aktivitet;

  Abstract : Städer växer idag i snabbt takt och urbaniseringen ökar. Till följd av den ökande befolkningen i städerna ställs högre krav på de offentliga rummen. Stora torget i Uppsala är en viktig och central knutpunkt i staden, det sker ett stort flöde av människor och många vistas på platsen dagligen. READ MORE