Essays about: "Sara Wikström"

Found 4 essays containing the words Sara Wikström.

 1. 1. Driving value from the backseat

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Sara Wikström; Lovisa Grant; [2022]
  Keywords : Private Equity; Operational value creation; Stretch targets; Results control; Social control;

  Abstract : This paper investigates operational value creation in private equity (PE) using management control systems (MCS) to achieve acceptance of stretch targets, a relatively unexplored topic in prior literature. The study has been conducted as a single-case study to facilitate an in-depth understanding of the processes and interplay between a PE firm and its portfolio company. READ MORE

 2. 2. Can corporate governance, as a signal of the level of agency cost, have an impact on IPO underpricing? A study on 115 Swedish IPO firms

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Filippa Larsson Nathhorst; Sara Wikström; [2020]
  Keywords : Initial Public Offering; Underpricing; Corporate governance; Board structure; Agency costs;

  Abstract : This thesis investigates whether corporate governance can signal the level of agency costs and have an impact on the IPO underpricing. By researching 115 Swedish IPO firms between the years 2000 and 2019, the study conducts a number of multiple variable regressions using four board structure variables. READ MORE

 3. 3. Google. The World´s Best Employer?

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Sara Holmkvist; Sofia Wikström; [2012-07-04]
  Keywords : Organizational Storytelling; Employer Branding; Organizational Culture; Intrinsic Motivation; Extrinsic Motivation; Work Environment; Work-Life Balance; Curiosity; Autonomy; Flexibility; Google;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Utopisk underhållning : - om rumsligheten i två musikalfilmer

  University essay from Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Author : Sara Wikström; [2005]
  Keywords : musikal; rumslighet; moulin rouge; my fair lady; utopisk representation; kulturellt rum; glädjekomposition; expansionsmotivet; plasticitet; haptiskt seende;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att studera rumsligheten i två musikalfilmer, My fair lady (Cukor, 1964) och Moulin Rouge (Luhrmann, 2001), och undersöka huruvida den rumsliga estetiken har någon funktion för filmerna i deras egenskap av just musikaler. Analysen är uppbyggd främst kring Richard Dyers teori om musikalfilm som förmedlare av utopiska värden genom bland annat dess komposition som förmedlar glädje och energi, men också kring delar av Rick Altmans musikalgenreteori, Jacques Aumonts bok The Image som behandlar bildens rumsliga aspekter samt dessutom antaganden om ljudets betydelse i formandet av filmens rum, från texter av Michel Chion och Claudia Gorbman. READ MORE