Essays about: "Scania"

Showing result 1 - 5 of 932 essays containing the word Scania.

 1. 1. Risk Management for MNEs in Latin America. A case study of Scania

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Lindqvist; Moa Ståhlberg; [2022-02-16]
  Keywords : Risk management; macro environmental uncertainties; Latin America; Argentina; Brazil; MNE; Scania;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Integrating horticultural and arable crops : a sustainable way to increase vegetable production in Scania?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Stina Helena Mortensen; [2022]
  Keywords : Horticulture; agriculture; vegetables; crop rotation; crop sequence; diversification; integration; ecosystem services; farmers’ attitudes;

  Abstract : Modern arable production is associated with a highly homogenous landscape with few cultivated species and is relying heavily on external chemical inputs. Intensive vegetable production, on the other hand, is associated with environmental costs such as increased risk of nutrient leaching and loss of soil organic matter. READ MORE

 3. 3. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Melinda Winell; [2022]
  Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

  Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE

 4. 4. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Yrsa Fossgreen; [2022]
  Keywords : ridled; planering för ridleder; kommunal planering; friluftsplanering;

  Abstract : I detta arbete behandlas planering för ridleder utifrån ett kommunalt perspektiv. Fokus ligger på att jämföra två olika kommuner i Skåne för att på så vis finna likheter och skillnader i planeringen. READ MORE

 5. 5. Capital and Operational Cost Evaluation of Selected Powertrain configurations in Heavy-duty Fuel Cell Trucks

  University essay from KTH/Fordonsdynamik

  Author : Shenoy Vivek Venkatesh; [2021]
  Keywords : Heavy long haulage trucks; Total Cost of Ownership TCO ; Fuel Cell Electric Vehicle FCEV ; Battery Electric Vehicle BEV ; Tunga lastbilar; total ägandekostnad TCO ; elfordon med bränsleceller FCEV ; batterielektriska fordon BEV ;

  Abstract : The automotive and heavy-duty trucking industries are heading towards research and development of alternative powertrain solutions to meet the United Nations sustainability goals and cleaner solutions to aid climate change actions. This thesis project aligns with the vision of finding greener and sustainable modes of transport in the heavy long haulage trucking industry. READ MORE