Essays about: "Schakt"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Schakt.

 1. 1. Development of grout for deep shaft

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Karl Lindberg; Adam von Krusenstierna; [2021]
  Keywords : Rock injection; Grout; Shaft; Laboration; Cement; Cement mixture; Bergsinjektering; Injekteringsbruk; Schakt; Laboration; Cement; Cementblandning;

  Abstract : In tunnel engineering one of the most important factors are the groundwater flow. To solve this problem a method called grouting is commonly used. In this study grout mixes are developed based on specific requirements for a deep shaft located next to a body of water. READ MORE

 2. 2. Hydrogeological Prognoses in Infrastructure Projects : A Case Study of Stockholm Bypass, Hjulsta Norra

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Frida Grenholm; [2020]
  Keywords : Infrastructure; hydrogeology; groundwater; prognoses;

  Abstract : As cities expand, urban planning and efficient land use becomes more important and presents new challenges. A city that is exposed to these challenges is Stockholm, Sweden (Stockholms stad, 2018). READ MORE

 3. 3. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE

 4. 4. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jeremy Rocchio; [2018]
  Keywords : bedövning; slakt; gris; koldioxid; skjutning; etik;

  Abstract : Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. READ MORE

 5. 5. Scheduling of Modern Elevators : A description of modern elevators and a comparison of heuristics used for scheduling them

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Viktor Björkholm; Jesper Bränn; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Three heuristics for scheduling of a modern elevator system are evaluated and compared to one another. Modern elevators are described as an elevator system with multiple cabins per elevator shaft with the capability of travelling horizontally as well as vertically in a unidirectional system. .. READ MORE