Essays about: "Scots pine"

Showing result 1 - 5 of 173 essays containing the words Scots pine.

 1. 1. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Emil Bengtsson; [2020]
  Keywords : Heterobasidion annosum; H. annosum s.s; plant breeding; forest pathology; Scots pine; SNPs; Pinus sylvestris; QTL resistance;

  Abstract : Heterobasidion annosum s.l. (sensu lato, in the broad sense) is a fungal complex consisting of five partly intersterile species and is regarded as the most devastating forestry pest in the northern hemisphere. READ MORE

 2. 2. Toppskottsbeskärning av skogsplantor – effekter på etablering i fält

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oskar Garli; Henrik Sjöö; [2020]
  Keywords : snytbagge; skogsplantering; fältförsök;

  Abstract : Den vanligaste metoden för artificiell föryngring av skog i Sverige är plantering. I denna studie undersöktes hur plantor av tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) som toppbeskurits i plantskolan före lagring, klarade etableringen efter plantering i fält. READ MORE

 3. 3. Prescribed burning in Sweden : an evaluation of structural outcomes from restoration oriented prescribed burns

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Virginia Hermanson; [2020]
  Keywords : prescribed burning; restoration; boreal forest; biodiversity burning; dead wood;

  Abstract : The application of prescribed burning as a conservation measure is a growing trend in Fennoscandia to restore forest landscapes that have been heavily impacted by humans. Both intensive management for forestry and wildfire suppression altered the disturbances shaping boreal forests over the past centuries, which seen today are more homogenous, lacking dead wood and deciduous trees, and are in the successional process towards darker Picea abies (Norway spruce) dominated stands. READ MORE

 4. 4. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Filip Olsson; [2020]
  Keywords : viltskador; älgskador; skogsbruk; skogsskötsel; tall;

  Abstract : Varje år förlorar svenskt skogsbruk miljonbelopp på skogsbetesskador som klövviltstammen orsakar. Det handlar främst om förlust i kvalitet, produktion och extra hjälp planteringar. Älgen är den största skadegöraren eftersom den har tall som basföda under vintern. READ MORE

 5. 5. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kenneth Heiding; [2020]
  Keywords : hyggesfritt; naturlig föryngring; föryngringsinventering;

  Abstract : Ett problem i Sverige är att få en tillfredsställande återväxt genom naturlig föryngring av tall. Gödsling och friställning har visat sig öka tallarnas kott- och fröproduktion markant samtidigt som luckor i befintliga bestånd ger det mikroklimat som ökar överlevnad och tillväxt. READ MORE