Essays about: "Secondary Metabolites"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the words Secondary Metabolites.

 1. 1. Lackticka, Ganoderma lucidum : produktion och användningsområden

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Larsson; Filippa Goh; [2023]
  Keywords : Medicinalsvamp; sekundära metaboliter; produktion;

  Abstract : Ganoderma lucidum (Lackticka) är en saprofytisk svamp i ordningen Polyporales som livnär sig på att bryta ned ved av hårda lövträd. Utseendet kan variera en aning men kännetecknas främst av sin hårda, glansiga, röda fruktkropp som vanligtvis växer i en halvmåneform. READ MORE

 2. 2. Biologisk bekämpning av potatiscystnematoder : några biologiska bekämpningsorganismer och deras potential för svenskt bruk

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Sabina Juhlin Munoz; [2023]
  Keywords : tillsättande biologisk bekämpning; Globodera; potatiscystnematoder; svampar; bakterier; parasitism; antibios; Trichoderma harzianum; Bacillus thuringiensis;

  Abstract : Potatiscystnematoderna (PCN) Globodera pallida (vit potatiscystnematod) och G. rostochiensis (gul potatiscystnematod) är sedentära endoparasiter på potatis som kan orsaka stora skördeförluster i potatisodlingar. Båda arterna av PCN är även klassade som karantänskadegörare i Sverige. READ MORE

 3. 3. Geobacillus 7349 – A new potential biosurfactant producing microorganism

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Author : Zhuoying Deng; [2023]
  Keywords : biosurfactant; rhamnolipids; HPLC; HPAEC-PAD; bacteria growth; downstream purification; liquid-liquid extraction; biotechnology; Chemistry;

  Abstract : The main aim of this master project is to find out whether strain Geobacillus 7349 can produce biosurfactant during their growth by extraction and characterization of the product. The other goal is to optimize the cultivation condition of the strain. READ MORE

 4. 4. In vitro optimization of Swedish chaga (Inonotus obliquus) : the path to chaga cultivation in Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mujeeb Zia; [2023]
  Keywords : chaga; Inototus obliquus; in vitro optimisation; sustainable chaga production;

  Abstract : Chaga has become more popular in recent years as a beneficial natural supplement and wellness tea. Understanding chaga source limitations and its harvest dynamics as well as it’s potential revenue streams would be important for future chaga growers in Sweden. READ MORE

 5. 5. Development and Validation of an UPLC-MSMS Method for the Analysis of Patulin in Apple-based Food Products

  University essay from Uppsala universitet/Analytisk kemi

  Author : Tobias Hjortsberg; [2022]
  Keywords : Patulin; UPLC; LC-MS MS; apple; development; validation; mycotoxins; ESI;

  Abstract : This project focused on the development and validation of an ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS) method for the determination of Patulin in apple-based products. Patulin is one of the many mycotoxins that are secondary metabolites from about 60 filamentous fungi. READ MORE