Essays about: "Secondary Metabolites"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words Secondary Metabolites.

 1. 1. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rasmus Lundell; [2022]
  Keywords : Cannabis sativa; allelopati; biologisk kontroll; fytoremediering; ogräs; sekundärmetaboliter;

  Abstract : Sedan människan började kultivera växter har ogräsbekämpning varit en viktig del av odlingen. Under det senaste halvseklet har användningen av kemiska bekämpningsmedel blivit allt vanligare men i takt med att vi sett risker har lagstiftarna tvingats reglera användningen samtidigt som odlare söker alternativ. READ MORE

 2. 2. Application of data-driven models in exploring cyanobacterial bloom risks in Lake Mälaren

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Abigail Huertas Herrera; [2021]
  Keywords : Random Forest; blue-green algae; WHO Alert Level Framework; drinking water supply; cyanobacterial blooms;

  Abstract : Cyanobacteria are a unique organism, a bacterium that develop photosynthesis, thus it contains chlorophyll, a pigment commonly associated to algae. For this reason, cyanobacteria are also known as blue-green algae. One of the secondary metabolites of cyanobacteria is cyanotoxin, a substance which is hepatoxic, neurotoxic, and dermatoxic. READ MORE

 3. 3. Binuclear zinc transcription factors and the regulation of patulin biosynthesis in the filamentous Ascomycete Penicillium expansum

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Robert Hansen Jagrelius; [2021]
  Keywords : secondary fungal metabolism; penicillium expansum; patulin; binuclear zinc transcription factors; dimerization; deepcoil; Biology and Life Sciences;

  Abstract : This thesis investigated the regulation of patulin production in Penicillium expansum in relation to fungal global regulators as well as the cluster-specific binuclear zinc transcription factor (BZTF) patL in silico. It also explored the state of BZTF research in filamentous ascomycetes fungi, and questioned if results in Saccharomyces cerevisiae can be freely translated to other taxonomic groups. READ MORE

 4. 4. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Steffensen; [2021]
  Keywords : insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Abstract : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. READ MORE

 5. 5. The effectivity of vacuum impregnation with glycerol and secondary metabolites on electroporated arugula leaves to improve freezing stability.

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Oscar de Kuijer; [2021]
  Keywords : Pulsed electric field PEF; Arugula; Electroporation; Secondary metabolites; Glycerol; Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Freeze damage is a common issue in many food items. The cellular dehydration caused by freezing can be prevented through addition of a cryoprotectant. Research has shown that it is possible to improve the freezing tolerance of plant materials by addition of cryoprotectants, which forms hydrogen bonds with water molecules. READ MORE