Essays about: "Self care"

Showing result 1 - 5 of 190 essays containing the words Self care.

 1. 1. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Keywords : Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Abstract : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. READ MORE

 2. 2. Home sweet home : a case study on persuasive technology to promote usage of an m-health application by elderly living at home

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Nicklas Wei; Richard Blomberg; [2019]
  Keywords : persuasive technology; m-health; mobile user interfaces for the elderly; elderly user experience; PDSA;

  Abstract : Much of the developed world is experiencing an aging population. This requires society to adapt to take care of a growing elderly population and improve their quality of life. Today, mobile systems are available that makes it possible to monitor and improve health (m-health). READ MORE

 3. 3. Experiences in Swedish Healthcare : Modeling Patient Satisfaction with SEM for Patients with Good and Poor Health

  University essay from Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Author : Agnes Lindvall; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Patient satisfaction is important for patients, and is an important aspect of a healthcare system. Patient satisfaction is a multidimensional concept consisting of patient experiences in different areas during the healthcare visit. READ MORE

 4. 4. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 5. 5. Kunskaper och erfarenheter kring råfoder hos djursjukhuspersonalen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caitlin Lund; Nicole Söderquist; [2019]
  Keywords : råfoder; hund; katt; djursjukhuspersonal; kunskaper; erfarenheter; djuromvårdnad;

  Abstract : Råfoder är en form av utfodring till både hund och katt som under senare år märkbart har ökat i trend. Utfodringsformen innebär att innehållet varken tillagas eller värme-behandlas innan det utfodras till djuren. READ MORE