Essays about: "Semistrukturerad intervju"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Semistrukturerad intervju.

 1. 1. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Keywords : representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Abstract : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. READ MORE

 2. 2. Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion : en fallstudie på en gård i omställningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellika Svenungsson; Louise Andersson; [2019]
  Keywords : organisationsförändringar; förändringsprocesser; nätverksteorier och ekologisk produktion;

  Abstract : Organisationsförändringar sker ständigt, oavsett bransch, och påverkas mycket av den skiftande omvärld som finns. För att överleva på dagens marknad krävs det därför att en organisation kan anpassa sig och utvecklas parallellt med samhället. READ MORE

 3. 3. Reformation of a user-interface from a cognitive science perspective

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Suzana Farokhian; Shirie Zadonsky; [2018]
  Keywords : Cognitive science theories; analysis programs; usability; user-friendly interface.; Kognitionsvetenskapliga teorier; analysprogram; användbarhet; användarvänligt gränssnitt.;

  Abstract : Current computer-based medical systems used in health care, such as analysis programs, has evolved which has redirected the focus to creating user-interfaces based on cognitive theories, to enhance the usability for the end-user. Which cognitive science theories can be applied to interfaces of analysis programs, focusing on a search function of data, the settings of initial parameters and visual representation of data (in this study, programs specifically for motion detection) to optimize the usability for the end-user? This study has a total of 8 participants, who underwent 2 evaluations of MoLabTM, an analysis program. READ MORE

 4. 4. A case study on the effect of narrative in augmented reality experiences in museums

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ni Chen; [2018]
  Keywords : augmented reality; narrative; museum; visitor experience;

  Abstract : With the increasing popularity of using Augmented Reality (AR) as a new medium in museums, this thesis presented an empirical study to examine the visitors’ sense of presence in two types of AR experiences in museums, "informative" and "narrative". We developed two prototypes, both of which focused on delivering complementary information about a famous head statue at Medelhavsmuseet (the Mediterranean Museum of Stockholm). READ MORE

 5. 5. Application Design for the Quantified Pet Domain from a User Centered Design Perspective

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Sophie de Haan; [2018]
  Keywords : Quantified Pet; Personal Informatics; human-pet relationship; user centered design; persona design; heuristic evaluation; application design.;

  Abstract : Quantifying personal information is a rapidly emerging lifestyle that has now extended to tracking non-personal information as well. The Quantified Pet (QP) domain enablespet owners to gain insights in their pet’s behavior and wellbeing. This study investigates how to design a QP application using the User Centered Design Method. READ MORE