Essays about: "Sensory Factor"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words Sensory Factor.

 1. 1. Quality of fermented dairy products beyond best before date

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Therese Holmsten; [2020]
  Keywords : yoghurt; sour milk; date labelling; rheology; microbiological plating method; Pivot Profile;

  Abstract : Date labelling is one factor influencing food waste in consumer households and evaluation of optimum shelf life is a tool food industry can use to contribute to di-minished food waste. This explorative pilot study aimed to investigate how quality of sour milk and yogurt changed beyond best before date. READ MORE

 2. 2. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE

 3. 3. BATTERY SENSORY DATA COMPRESSION FOR ULTRANARROW BANDWIDTH IOT PROTOCOLS

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Loncar Loncar; Ahmed Karic; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Internet of Things (IoT) communication technology is an essential parameter in modern embedded systems. Demand for data throughput drastically increases, as well as the request for transmission over considerable distance. READ MORE

 4. 4. Why do companies produce vegan and vegetarian products imitated with real meat products? : Exploring a virgin topic on the Swedish market

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Nils Bäckström; Hanna Egeman; Hanna Mattsson; [2018]
  Keywords : Meat Substitutes; Vegetarian Alternative; Consumer Behaviour in the Food Domain; Psychological Factors; Marketing Factors; Sensory Factor;

  Abstract : With the support of four vegetarian and vegan companies established on the Swedish market, Astrid och Aporna, Ekko Gourmet, Tzay and Quorn, the objective of this study is to understand why companies produce vegan and vegetarian products imitated with real meat products as well as how these companies market these products. The data was collected through interviews with suitable representatives from respective company. READ MORE

 5. 5. The role of odor receptor protein Or22a in Drosophila melanogaster oviposition and the response spectra of chimeric receptor protein Or22a-b

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Lovisa Pettersson; [2018]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : The fruit fly Drosophila melanogaster has a well-studied olfactory system. A crucial part of the olfactory system is the olfactory sensory neurons (OSNs). One type of these OSNs, Ab3a, expresses the Odor receptors (ORs) Or22a and Or22b. READ MORE