Essays about: "Serpentine"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word Serpentine.

 1. 1. Petrography, alteration and structure of the Bronäs Zn-Pb-Ag deposits, Bergslagen, Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Tom Turner; [2020]
  Keywords : Bronäs; Sala;

  Abstract : This report aims to characterize the alteration styles and mineralization of the Zn-Pb-Ag Bronäs deposit, in the Sala area of the Bergslagen mining district, Sweden.  It presents data collected through 237m of lithological logging and subsequent lithogeochemical data, which, coupled with thin section and SEM analysis has led to the first geological descriptions of the rocks in the deposit. READ MORE

 2. 2. Atelier Transylvania - An ethical fashion production through architecture

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Andreas Gårdendal; [2017]
  Keywords : Architecture; Factory; Production; Manufacture; Romania; Transylvania; Leather Goods; Bags; Handcraft; Ethics; Ethical; Fashion; Fashion Production; Social Empowerment; Arts and Architecture;

  Abstract : The author of this work has launched a Swedish brand producing fine quality leather goods and acquired an atelier operating in the heart of Transylvania, Romania, with the manufacturing of leather goods since 1991. The production house now needs a new building in Cluj in order to grow and meet the new work ethics. READ MORE

 3. 3. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Filip Lönnström; [2016]
  Keywords : Jay Appleton; Lancelot Capability Brown; landskapspark; miljöpsykologi; prospect and refuge;

  Abstract : Lancelot Capability Brown (1716-1783) förändrade den engelska landsbygden genom att rita ett stort antal omfattande parkanläggningar. Browns landskapsparker kännetecknas av böljande gräsytor, grupperingar av träd och slingrande vattendrag. READ MORE

 4. 4. Method Development for Heat Transfer Predictions in Channel Flows : An efficient CFD approach for ribbed stationary channels

  University essay from Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Author : Martin Leskovec; [2016]
  Keywords : CFD; roughened channels; heat transfer coefficient; HTC; Nu number; CAE process;

  Abstract : Gas turbines are today used in numerous industrial and aeronautical applications. To increase the specific power output and efficiency, a high turbine inlet gas temperature is desired. The high temperature leads to the need of cooling critical components in the hot gas path. READ MORE

 5. 5. Hybridskulpturer : gestaltningar med ljus och växter i offentlig miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Susann Rönnertz; [2013]
  Keywords : Hybridskulptur; gestaltning med ljus och växter; offentlig miljö; ljuskonstverk; Genius Loci; Kv Caroli; Eryngium yuccifolium;

  Abstract : Arbetet handlar om hur växter och ljus kan förenas till en helhet i permanenta konstnärliga gestaltningar – hybridskulpturer – i offentlig miljö. Konceptet med växter och ljus där alla beståndsdelar samverkar och bildar en helhet, en slags levande organism, utvecklas i två gestaltningsuppdrag: Genius Loci vid Kv Caroli i Malmö och Insight Out på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. READ MORE