Essays about: "Servqual"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the word Servqual.

 1. 1. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Keywords : tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Abstract : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. READ MORE

 2. 2. Healthcare Management : Measuring patient satisfaction of service quality in Swedish dental clinics

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Subhadra Namana; Sanar Al-Dori; [2018]
  Keywords : Healthcare management; dental clinics; patient satisfaction; Sweden; factors; Service quality;

  Abstract : ABSTRACT:Healthcare management is a field that is related to management, leadership, and service of anorganization. Due to high competition and change in the environment of healthcare organizations,managers need to embrace the innovation to respond to those changes and make the organizationsuccessful by improving the process, structure, and culture of the organization as well as to provideefficient and effective care that will lead to achieve patient satisfaction. READ MORE

 3. 3. Service Quality in Accounting Firms: its Effect on Client Satisfaction and Loyalty : A quantitative study based on the Swedish listed companies

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Mohammed Ahmed; [2018]
  Keywords : Quality of service; SERVQUAL; SERVPERF; customer loyalty; customer satisfaction; Accounting firms; Nasdaq Stockholm OMX.;

  Abstract : Abstract Background: The quality of service is considered as an essential component in any service industry. It has been evolved in service marketing and has often been used in other research fields and sectors. READ MORE

 4. 4. Service quality and its effect on customer satisfaction in online-banking : A quantitative study about the relationship between service quality and customer satisfaction

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Oliver Bacetic; Adam Persson; [2018]
  Keywords : Customer satisfaction; Service quality; e-SERVQUAL; SSTs; TAM;

  Abstract : The continuous development and expansion of online-banking have significantly changed the way of conducting banking errands. The traditional bank is gradually perishing as online-banking takes over, leading customers and banks to acquire new ways of communicating. READ MORE

 5. 5. Impact of service quality on  customer satisfaction

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : EHIGIE Johnson; Jesse Karley; [2018]
  Keywords : Service Quality;

  Abstract : Title: Impact of service quality on customer satisfaction. Case study: Liberia Revenue Authority Level: Master Thesis in Business Administration Author: Ehigie Clifford Johnson, Jesse S. READ MORE