Essays about: "Sex dog"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words Sex dog.

 1. 1. Varför grundvaccinera hundar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Hedenskog; [2018]
  Keywords : vaccin; hund; valpsjuka; hundens parvovirus; infektiös hepatit;

  Abstract : Vaccin efterliknar naturliga patogener och bidrar till bildande av immunologiskt skydd. Det ideala vaccinet skyddar mot replikation, spridning och sjukdom. I Sverige ingår canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus i basvaccination. Smittspridning av virusen sker via oralt eller aerosolt intag av kontaminerade kroppsvätskor. READ MORE

 2. 2. Does Lifestyle Affect the Attachment between Dogs, Canis familiaris, and Their Owner?

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Ida Fischer; [2018]
  Keywords : Attachment; dog-human bond; lifestyle; breed differences; sex differences;

  Abstract : The aim of this study was to investigate if the dog’s behaviour and the interactions between the dog and the owner   differ depending on lifestyle, breed or sex of the dog. For this we employed the Strange Situation Procedure, a test inspired from Mary Ainsworth´s study,   which investigated the attachment of human infants to their mothers. READ MORE

 3. 3. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder innehållande produkter från fjäderfä åt hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Staaf Hästö; [2018]
  Keywords : färskfoder; BARF; Salmonella; Campylobacter; Enterobacteriaceae; Clostridium perfringens;

  Abstract : Färskfoder och BARF ”ben och rå föda” har utvecklats till att bli ett allt mer populärt utfodringsalternativ för hundar. Dess användning är dock även associerad med viss debatt då icke värmebehandlade köttprodukter kan vara förenade med en ökad förekomst av bakterier, jämfört med övriga kommersiella utfodringsalternativ. READ MORE

 4. 4. Kronisk kopparförgiftning hos får

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Louise Ersbring; [2018]
  Keywords : koppar; förgiftning; överskott; får;

  Abstract : Får är särskilt känsliga för kronisk kopparförgiftning, jämfört med andra djur. De kan också drabbas av akut kopparförgiftning, men det är en ovanlig företeelse. READ MORE

 5. 5. En deskriptiv studie av normal förlossning och dystoki hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Kinhult; [2018]
  Keywords : dystoki; hund; dräktighet; förlossning;

  Abstract : Hundavel ökar i popularitet och att ha en god förståelse för hur normal dräktighet och förlossning går till är därför viktigt. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva det normala i förhållande till när det uppstår komplikationer under förlossning. READ MORE