Essays about: "Sex dog"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the words Sex dog.

 1. 1. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnéa Sällström; Josefin Mårtensson; [2019]
  Keywords : övervikt; fetma; hund; hullbedömning; prevalens; djuromvårdnad;

  Abstract : Övervikt hos hundar är en av de vanligaste nutritionsrelaterade sjukdomarna med många konsekvenser bland annat i form av allvarliga följdsjukdomar. Övervikt beskrivs som en ackumulering av fettvävnad och definieras som en ökning av 15%, eller mer, av kroppsvikten jämfört med idealvikten. READ MORE

 2. 2. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bengtsson; Fanny Sandqvist; [2019]
  Keywords : Aptus Relax; stress; hund; klinisk undersökning; fysiologiska parametrar; djuromvårdnad;

  Abstract : Besök på djurklinik kan vara stressande för hundar vilket kan försvåra en klinisk undersökning och medföra en risk för djurhälsopersonal om hundens stress övergår i ett aggressivt beteende. Aptus Relax är ett kompletteringsfoder som marknadsförs att bidra till ett lugnt och balanserat beteende. READ MORE

 3. 3. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Wallin; [2019]
  Keywords : hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Abstract : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. READ MORE

 4. 4. Dietfoder för viktminskning för hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Matilda Tochtermann; [2019]
  Keywords : övervikt; viktminskning; hund; dietfoder; nutrition; mättnad;

  Abstract : Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. READ MORE

 5. 5. Bedömning av kroppshull hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Holm; [2019]
  Keywords : body condition score; BCS; bedömare; kroppsmått;

  Abstract : Hullbedömning har blivit ett allt mer betydelsefullt redskap i det kliniska arbetet, framförallt på grund av ökande överviktsproblematik hos hundar. Body Condition Score (BCS) är en välanvänd metod för bedömning av kroppshull och i denna studie har en 9-gradig BCS-skala enligt Laflamme (1997) använts. READ MORE