Essays about: "Sex och stereotyper"

Found 4 essays containing the words Sex och stereotyper.

 1. 1. You are soooo cuteee!!!! : A critical discourse analysis of gender ideologies among YouTube comments

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Madeleine Pärlbåge; [2019]
  Keywords : CDA; Gendered language; Gaming; Avatar; Sexual stereotypes; Kritisk diskursanalys; Språk och kön; Spelare; Avatar; Sex och stereotyper;

  Abstract : This essay examines YouTube comments to videos with male and female streaming players of the online game League of Legends. The research carries out a critical discourse analysis with the aim to find gender relevant language in order to analyze ideologies about gender stereotypes among viewers of streamers. READ MORE

 2. 2. Poverty-based discrimination - Does International Human Rights Law care?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Julia Eriksson; [2019]
  Keywords : public international law; discrimination; equality; poverty; human rights; international human rights law; non-discrimination; substantive equality; socioeconomic status; indirect discrimination; affirmative action; poverty-based discrimination; discrimination grounds; status-based discrimination; suspect grounds; inequality; de facto equality; Law and Political Science;

  Abstract : I en värld där inget tycks kunna stoppa de växande ekonomiska klyfterna ifrågasätts även relevansen av internationella regleringar av mänskliga rättigheter. Trots att jämlikhet och icke-diskriminering utgör grunden för mänskliga rättigheter så verkar dessa regelverk oförmögna att adressera ekonomiskt betonad ojämlikhet. READ MORE

 3. 3. Gender in LittleBigPlanet : Analysis of LittleBigPlanet's Costumes

  University essay from Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Author : Nicolina Åkerfelt; [2016]
  Keywords : Gender in videogames; LittleBigPlanet; character customization; sex roles; stereotypes in games; Kön i spel; LittleBigPlanet; karaktärsanpassning; könsroller; stereotyper i spel;

  Abstract : In this study, ninety costumes from the LittleBigPlanet (Media Molecule, 2008, 2011; Sumo Digital 2014) franchise were analyzed in order to answer the question on how the LittleBigPlanet series have represented diversity of different genders through the available costumes to a seemingly gender neutral character. This is done by dividing the costumes into three categories: feminine, masculine and neutral. READ MORE

 4. 4. From Snow White to Frozen : An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Author : Johan Nyh; [2015]
  Keywords : Disney; princesses; Disney princesses; gender; Bechdel; Bechdel test; Walt Disney; Pixar; Frozen; children; girl; culture; gender representations; talk time; talktime; gendertimer; equality; content analysis; female; feminism; feminist; gender role; socialization model; gender role socialization model; passive; domestic; active; media; post-feminist; gender role portrayals; key measures; popular; nature or nurture; genes or environment; gender differences; expressions of gender; gender experiments; neurological; brain; plasticity; constructivist; cultivation theory; social cognitive theory; quantitative; quantitative measures; quantitative methods; stereotypes; stereotype; stereotypical; women; character count; biological sex; biological gender; metrics; femininity; textual analysis; submissive; submissive behaviour; independence; daddy s girl; patriarchy; patriarchal; patriarchal approval; wicked women; old wicked women; wicked witch; male; masculine; masculine characteristics; feminine characteristics; genders; marrying; marriage; love at first sight; empowerment; fairy tale; fairy tales; film; movie; films; movies; Mulan; Pocahontas; Snow White; Snow White and the seven dwarfs; Cinderella; Sleeping Beauty; Little Mermaid; The Little Mermaid; Beauty and the Beast; Aladdin; Tangled; Brave; Frozen; The Princess and the Frog; Merida; relationship; relationship formation; true love; true love s kiss; sisterhood; sisterly; Grimm; Grimm brothers; parental approval; matriarchal approval; matriarchal; matriarchy; stereotyping; evil queen; rate; rater; rating; measure; measuring; wicked stepmother; binary gender; gender binarity; binary genders; gender identities; gender identity; gender identity formation; identity formation; animation; cell animation; the Smurfette principle; strong women; strong girls; girlie; positivism; positivistic; film studies; analysis; analyses; antagonism; action; coding; cultivation effect; cultivation effects; socialization effect; socialization effects; coded content analysis; simple metrics; cognition theory; connotations; cultivation theory; socialization theory; depictions of femininity; plasticity; human brain; damsels in distress; feminist research; inequality; gender inequality; media studies; heroines; mass media; social media; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; Disney; prinsessor; Disneyprinsessor; Disney-prinsessor; kön; genus; genusvetenskap; Bechdel; Bechdel test; Bechdeltest; Bechdeltestet; Walt Disney; Pixar; Frost; barn; flickor; kulturuppväxt; representationer; skildringar; intryck; taltid; talk time; talktime; gendertimer; jämlikhet; innehållsanalys; feminin; feminism; könsroll; könsroller; socialisering; socialiseringsmodellen; passiv; hushållsarbete; aktiv; media; post-feministisk; postfemininstisk; nyckeltal; populärvetenskaplig; populärvetenskapligt; naturen; uppväxt eller gener; gener eller upppväxt; uppfostran; genetik; könsskillnader; könsuttryck; experiment; hjärnan; plasticitet; konstruktivism; kultivationsteori; kognitiv teori; kvantitativ; kvantitativa mått; kvantitativa metoder; stereotyper; stereotyp; stereotypisk; kvinnnor; kvinna; kön; biologiskt kön; mått; nyckeltal; femininitet; textanalys; filmanalys; kuvad; underkastad; submissiv; oberoende; pappas flicka; patriarkat; patriarkisk; patriarkalt godkännande; manlig; maskulin; kön; genus; äktenskap; kärlek vid första ögonkastet; saga; sagor; bröderna Grimm; film; Mulan; Pocahontas; Snövit och de sju dvärgarna; Askungen; Törnrosa; Den lilla Sjöjungfrun; Skönheten och Odjuret; Aladdin; Trassel; Modig; Frost; Prinsessan och Grodan; Merida; förhållanden; sann kärlek; Grimm; matriark; matriarkisk; patriarkalt godkännande; matriarkalt godkännande; bedöma; betygsätta; mått; mäta; ond styvmor; binära kön; könsidentitet; könsidentiteter; animation; Smurfan; starka kvinnor; starka flickor; positivistisk; positivism; filmvetenskap; filmstudier; antagonism; protagonist; hjältinna; kodning; kultivationseffekten; socialiseringseffekten; socialisationseffekten; kodad innehållsanalys; förenklade mått; kognitiv teori; konnotationer; konnotera; feministisk forskning; könsbalans; mediastudier; mediestudier; massmedia; social media; bilder av kvinnor; kvinnan som bild; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; tolkning;

  Abstract : Simple content analysis methods, such as the Bechdel test and measuring percentage of female talk time or characters, have seen a surge of attention from mainstream media and in social media the last couple of years. Underlying assumptions are generally shared with the gender role socialization model and consequently, an importance is stated, due to a high degree to which impressions from media shape in particular young children’s identification processes. READ MORE