Advanced search

Found 3 essays matching the above criteria.

 1. 1. Sex Trafficking : Why it is so hard for victims to escape, and how victims do escape 

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Emma Solbrekke; [2021]
  Keywords : Sex Trafficking; Entrapment; Enmeshment; Autobiographies;

  Abstract : Human trafficking has turned into a global criminal industry that makes 32 billion dollars annually and enslaves about 800,000 individuals every year. Eighty per cent of those 800,000 are women or girls, and 50 per cent are minors. READ MORE

 2. 2. THE FIGHT AGAINST COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF MINORS EXAMINING NGO AND GOVERNMENT COLLABORATIONS IN COSTA RICA. WHAT CAN WE LEARN?

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Sara Lövstedt; [2015]
  Keywords : Challenges; Collaboration; Commercial sexual exploitation of children CSEC ; Costa Rica; NGOs; Sex tourism; Sex trafficking of minors;

  Abstract : Kommersiell Sexuell Exploatering av Barn (KSEB) är ett ökande globalt problem,vilket är särskilt tydligt utvecklingsländer med en växande turistnäring. CostaRica har gjort omfattande insatser i det förebyggande arbetet mot dessa brott, menstudier visar att dessa ansträngningar är otillräckliga, särskilt rörande hjälpinsatsertill offer. READ MORE

 3. 3. Child Prostitution and Sex Tourism: Brazil - Sweden

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Susanna Weibull; [2003]
  Keywords : Folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Commercial sexual exploitation of children (CSEC) has been a major cause of concern in recent years. The term CSEC is used to describe the various activities exploiting children for sexual purposes and includes trafficking of children, child pornography, child prostitution and sex tourism. READ MORE