Essays about: "Sheep farmers"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words Sheep farmers.

 1. 1. En analys av vildrenars, fårs och kronhjorts nyttjande av saltstensplatser på norska fjäll i relation till avmagringssjuka (CWD)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Cecilia Johansson; [2021]
  Keywords : Avmagringssjuka; CWD Norge; vildren; kronhjort; tamfår; miljösmitta; saltstensplatser; viltkamera; maskininlärning;

  Abstract : A common practice in Norway is to let sheep, goats and cattle roam freely in the mountains during summer. They are provided with salt licks, which is mainly done by farmers having sheep on summer pasture. READ MORE

 2. 2. Egen ull värmer bäst : en undersökning av organiseringen kring svensk ull

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Andersson; [2021]
  Keywords : fårnäring; svensk ull; ullhantering; organisering; Leavitts öppna systemmodell; förändringsagent; Sverige;

  Abstract : Denna uppsats undersöker vilka hinder och åtgärder som finns i organiseringen kring svensk ull samt undersöker vad som behövs för att kunna skapa en gemensam organisation kring ullen. Studiens empiri baseras på intervjuer med personer som på olika sätt är kopplade till svensk ull och som representerar olika delar av ullens väg från gård till försäljning av färdig produkt. READ MORE

 3. 3. Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg : hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnéa Follinger; Minna Rathjen; [2021]
  Keywords : rovdjursavvisande stängsel; rovdjursstängsel; lodjur; Lynx lynx; varg; Canis lupus; får;

  Abstract : Får hålls på bete större delen av året, samtidigt har lodjurs (Lynx lynx)- och vargpopulationen (Canis lupus) växt i Sverige, vilket har inneburit att risken för rovdjursangrepp har ökat. Syftet med arbetet är att ta reda på om dessa angrepp kan förhindras med hjälp av rovdjursavvisande stängsel samt hur angreppen påverkar fårägaren och fåren, för att ta reda på ifall det finns en möjlighet till en samexistens mellan rovdjur och fårhållningen i Sverige. READ MORE

 4. 4. Klövhälsa hos svenska getter : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Waldemarsson; [2021]
  Keywords : klövhälsa; klövkonformation; klövsjukdomar; fotröta; förvuxna klövar;

  Abstract : Svenska getters klövstatus är idag i relativt okänd med avseende på klövhälsa och klövsjukdomar, men även klövkonformation. Klövens konformation beror på klövens tillväxt i relation till förslitning. READ MORE

 5. 5. Urea’s ability to break the life cycle of Nematodirus spp. in situ : a field study on sheep in New Zealand

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Carolina Falkman; [2020]
  Keywords : Nematodirus; Strongyles; sheep; nematodes; urea; nitrogen; anthelmintic; resistance;

  Abstract : Nematodirus spp., along with other gastrointestinal nematodes, are a common cause of disease among sheep and remains a major animal health concern, and cause of reduced productivity for sheep farmers around the world. READ MORE